نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی (کلاسیک، مدرن و اسلامی)

دوره 21، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 115-142

محمدحسین خلوصی؛ محمد جواد نوروزی


2. رویکردی مقایسه ای به اندیشه سیاسی «محقق‌کرکی» و «آگوستین»

دوره 21، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 113-138

محمد جواد نوروزی؛ میثم نعمتی