نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات‌های حدی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-34

حمیدرضا مهاجر؛ جواد حبیبی تبار