نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام‌مندی فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-112

علی خلف خانی؛ محمد علی راغبی