نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حدود مقابله به مثل حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-128

حسین هوشمند؛ حسین جاور