نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-26

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده