نویسنده = نجف لک زایی
تبیین بیانیه گام دوم بر اساس الگوی حرکت

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 63-86

کاظم محدثی؛ نجف لک زایی؛ نرجس اسمعیل نیا


تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 115-134

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل