نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مؤلفه های کلیدی حقوق اساسی بر اساس دو نظریه حکومت مطلقه و ولایت مطلقه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 125-146

اسماعیل علی عسگری رنانی؛ حسین جوان آراسته