نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-92

سعید صفی شلمزاری؛ مهدی طاهری


2. ماهیت فقه سیاسی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-28

مهدی طاهری؛ سعید صفی شلمزاری