نویسنده = ���������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه اموال متروکه در فقه حکومتی اسلام

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-144

عبدالحسین رضایی راد