نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بنیادهای هستی‌شناختی حکومت دینی (بر اساس نظام حکمت صدرایی)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 145-166

سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی؛ احمد حسین شریفی